Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 28 2019

iwannatobelovedbyu
Ljótipollur, Fjallabak Nature Reserve, Highlands, Iceland
Reposted frompulchritudo2 pulchritudo2 viaNaitlisz Naitlisz
iwannatobelovedbyu
6563 2732 500
Reposted fromsoftboi softboi viascorpix scorpix
iwannatobelovedbyu
9827 c37f 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viackisback ckisback
iwannatobelovedbyu
Każdego dnia trzeba posłuchać choćby krótkiej piosenki, przeczytać dobry wiersz, obejrzeć piękny obraz, a także, jeśli to możliwe, powiedzieć parę rozsądnych słów.
— Johann Wolfgang von Goethe
Reposted frommessinhead messinhead viaCattleya Cattleya
iwannatobelovedbyu
5543 2760 500
Reposted fromsoftboi softboi viatwice twice
iwannatobelovedbyu
iwannatobelovedbyu
Musisz wytrzymać trochę dłużej, niż wydaje ci się, że jesteś w stanie, bo zbliżają się dobre rzeczy, których się nawet nie spodziewasz. 
— Orange is the New Black
iwannatobelovedbyu
często się 
rozsypuję

zawsze składam
cierpliwie
od nowa

za każdym razem 
trochę inaczej
— Billie Sparrow/Weronika Maria Szymańska - "Arkusz Poetycki"
iwannatobelovedbyu
Miejcie paru przyjaciół i kilka książek, byle dobrych.
— Guillaume Musso - "Będziesz tam?"
iwannatobelovedbyu
iwannatobelovedbyu
Żeby uleczyć ranę, musisz przestać ją dotykać.
iwannatobelovedbyu
Ja po prostu wiem, że tak zwany dobry adres to człowiek, nie ulica.
— Dorota Terakowska
iwannatobelovedbyu
1483 befc 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viatwice twice
iwannatobelovedbyu
1543 233a
Reposted frommsto msto viacudoku cudoku
iwannatobelovedbyu
7417 143b 500
Reposted fromniewychowana niewychowana viacudoku cudoku
iwannatobelovedbyu
Przychodzi taki dzień w życiu, że człowiek nie chce już dalej udowadniać innym ludziom swojej wartości. 
Ci co zobaczyli, to wiedzą, Ci co nie, to już nie zobaczą. 
Szkoda czasu na dowody.
— Maciej Wiszniewski
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaolakocie olakocie
iwannatobelovedbyu
A gdy nie wiesz czy śmiać się, czy płakać, usiądź na balkonie z kubkiem kakao, włącz swoją ulubioną playlistę i pozwól życiu płynąć. Niech trwa, ale chwilowo bez Ciebie. Daj sobie czas na odczuwanie, regenerację i pobycie w samotności. Poukładaj myśli i wróć do żywych wtedy, kiedy poczujesz, że już tego chcesz. Nic na siłę, pamiętaj.
— "Mój armagedon, moje myśli"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaLusia Lusia
iwannatobelovedbyu
Wcale się nie pokłócili, ona po prostu po kilku tygodniach spojrzała trzeźwym okiem na to mieszkanie, którego się nie da posprzątać, na tego mężczyznę, którego się nie da ocalić (...)
I tyle. I spakowała się. I wyszła.
— M. Świetlicki
Reposted fromfindmyway findmyway viaaksamitt aksamitt
iwannatobelovedbyu
7456 b375 500
Reposted fromnyaako nyaako viaLusia Lusia
iwannatobelovedbyu
Kobiety, nie jesteście centrum rehabilitacyjnym dla źle wychowanych mężczyzn. To nie wasze zadanie zmieniać ich, wychowywać czy im matkować. Potrzebujecie partnera, a nie projektu.
— Julia Roberts
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaLusia Lusia
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl