Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 18 2017

iwannatobelovedbyu
Myślę, że pewność to najlepsze co mężczyzna może dać kobiecie.
Reposted fromliquirizja liquirizja viainspirations inspirations
6085 fd6c
Reposted fromdancingwithaghost dancingwithaghost viajethra jethra
iwannatobelovedbyu
3478 2d6f 500
Reposted fromseasons seasons viaLacrimaMi LacrimaMi

August 17 2017

iwannatobelovedbyu
Don’t ask about the answer to 2+2 equation. Tell that the sum is 4 and ask about the ways to get there.
— I feel the wave of teaching passion coming back.
Reposted fromhesiamela hesiamela viacytaty cytaty

August 16 2017

iwannatobelovedbyu
Nie odkryjemy nowych oceanów, jeśli nie będziemy mieli odwagi stracić z oczu znane brzegi.
— André Gide
Reposted fromdemijohn demijohn vianoexpectations noexpectations
iwannatobelovedbyu
iwannatobelovedbyu
Otóż jeśli musisz przekonywać i namawiać siebie samego do powiedzenia ‘tak’, to znaczy, że dusza mówi ‘nie’. Zapamiętaj - jeśli dusza mówi ‘tak’, to nie musisz sam siebie przekonywać.
— Vadim Zeland "Transerfing rzeczywistości , tom I. Przestrzeń wariantów"
Reposted fromxalchemic xalchemic viazyta zyta
iwannatobelovedbyu
W górach jest coś intymnego. Nikt nie krzyczy na szczycie z radości. Człowiek sobie posiedzi, popatrzy, zrobi kilka zdjęć [...] Góry mają w sobie coś magicznego, człowiek nie zje, nie dośpi, pachnie coraz gorzej, ale nie chce przestać się wspinać. W górach liczy się tylko tu i teraz. Nikt nic ode mnie nie chce, telefon nie dzwoni, a ja czuję, że z każdym krokiem przekraczam granicę swoich możliwości. Kiedy na początku wspinaczki człowiek stoi przed szczytem i patrzy na potężną górę, czuje się przytłoczony. Kiedy patrzy na tę samą górę już po zejściu- jest dumny i ma wrażenie, że może osiągnąć wszystko...
— Martyna Wojciechowska
Reposted fromIriss Iriss viacudoku cudoku
iwannatobelovedbyu
Sztuka niewysyłania wiadomości.
— Ochocki, Vithren,
Reposted fromvith vith viadawnodawnotemu dawnodawnotemu

August 14 2017

iwannatobelovedbyu
  Nikomu by do głowy nie przyszło, że tak się stanie.
Reposted fromIriss Iriss vianieobecnosc nieobecnosc
iwannatobelovedbyu
Kobiecie, żeby się zakochać nie potrzebna ładnych oczu czy wysokiego prestiżu. Żeby kobieta się zakochała potrzeba szczerych chęci, sposobu traktowania jej tak jak nikt nigdy wcześniej tego nie robił. Patrzenia na nią w ten sposób, jakby nic poza nią nie istniało.
Reposted frommefir mefir vianieobecnosc nieobecnosc
iwannatobelovedbyu
Nie wolno mi Ciebie chcieć.
http://givemeheaven.soup.io/
Reposted fromgivemeheaven givemeheaven vianieobecnosc nieobecnosc
iwannatobelovedbyu
5710 199c
Reposted fromdailylife dailylife vianieobecnosc nieobecnosc
iwannatobelovedbyu

Sukcesu nie mierzy się tym, co człowiek osiągnął, ale przeszkodami, które napotkał, oraz odwagą, z jaką walczył z przytłaczającymi przeciwnościami.

— Charles Lindbergh
iwannatobelovedbyu

Ludzie stanowczo za mało patrzą sobie w oczy.

Reposted fromdiammond diammond vianieobecnosc nieobecnosc
iwannatobelovedbyu
Nie byłeś w moim typie, dopóki przez przypadek nie spojrzałeś w moje oczy.
Reposted fromherside herside vianieobecnosc nieobecnosc
iwannatobelovedbyu
To takie smutne, wszystko takie smutne; przeżywamy nasze życie jak idioci; a potem umieramy.
— Charles Bukowski, Najpiękniejsza dziewczyna w mieście
Reposted frommaliwa maliwa vianieobecnosc nieobecnosc
iwannatobelovedbyu
A potem świat znowu zaczął istnieć, ale istniał zupełnie inaczej.
— andrzej sapkowski
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent vianieobecnosc nieobecnosc
iwannatobelovedbyu
Mnie świat w ogóle nie interesuje (...). Jestem typem emocjonalnym, interesują mnie wzruszenia.
— beksiński
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent vianieobecnosc nieobecnosc
iwannatobelovedbyu
7410 6681

The Perks of Being a Wallflower (2012)

Reposted fromfantom fantom vianieobecnosc nieobecnosc
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl