Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 11 2019

iwannatobelovedbyu
4141 f85d 500
Reposted fromWaszmaster Waszmaster viaincomperta incomperta
iwannatobelovedbyu
ale przyznaj, że w sumie żyje się cudnie. Przestań wyć.
— coma
Reposted fromoyes oyes viacelej celej
iwannatobelovedbyu

Odnoszę wrażenie
że długotrwały związek międzyludzki
nie opiera się na stronie biernej:
„być sobie pisanym”

w grę musi wchodzić
czynne i codzienne
„pisanie się sobie” nawzajem
nawet wtedy
gdy boli ręka

szczególnie wtedy

— Bartłomiej Jobczyk
Reposted fromwstydem wstydem viaincomperta incomperta
iwannatobelovedbyu
5103 1cee 500
Reposted fromnyaako nyaako viarurky rurky
iwannatobelovedbyu
1734 c082 500
Reposted fromdojenka dojenka viarurky rurky
iwannatobelovedbyu
5162 c24f 500
Reposted fromkwasmilosz kwasmilosz vianattsu nattsu
iwannatobelovedbyu
"Niewierność zaczyna się wtedy, gdy o czymś bardzo ważnym, intymnym w swoim życiu chcesz najpierw powiedzieć komuś innemu, a nie swojemu partnerowi lub partnerce. Można zdradzać w ogóle nie wychodząc z domu."
~ Janusz Leon Wiśniewski
Reposted frombeatkazz beatkazz viamelancholy69 melancholy69
iwannatobelovedbyu
Czasami trzeba po prostu odżałować pewne decyzje, a później zapomnieć o nich i żyć dalej.
— Charlaine Harris - Martwy i nieobecny
Reposted frompieprzycto pieprzycto viamelancholy69 melancholy69
iwannatobelovedbyu
4102 f821
Reposted fromkarsina karsina viamelancholy69 melancholy69
iwannatobelovedbyu
Reposted fromFlau Flau viaserenite serenite
iwannatobelovedbyu
1133 4069 500
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viaThe1995 The1995
iwannatobelovedbyu
7509 4d10 500
Reposted fromzupabananowa zupabananowa viaikari ikari
iwannatobelovedbyu

  Często przyłapywałem ją na tym, że patrzy na mnie tak, jakby mnie nigdy wcześniej nie widziała, zupełnie jakby chciała się mnie nauczyć.

— Jeanette Winterson
Reposted fromIriss Iriss viaawaken awaken
iwannatobelovedbyu
Pierwszym krokiem, aby nabrać pewności siebie, jest sprawiać takie wrażenie.
— Lisa Wingate
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaawaken awaken
iwannatobelovedbyu
Znasz wyrażenie "powyżej głowy nie skoczysz"? To jest błąd. Człowiek może wszystko.
— Nikola Tesla
Reposted fromnacpanaa nacpanaa
iwannatobelovedbyu
Teraz skoncentruj się na przetrwaniu, popłaczesz sobie później.
— Rachel Caine
Reposted fromnacpanaa nacpanaa
iwannatobelovedbyu
The Three Sisters | Canmore, Alberta
iwannatobelovedbyu
7762 4cbe 500
Reposted fromnacpanaa nacpanaa
iwannatobelovedbyu
Walcz z pasją, wygrywaj z dumą, przegraj z szacunkiem, ale nigdy się nie poddawaj.
— Thomas Morgenstern
Reposted fromnacpanaa nacpanaa
iwannatobelovedbyu
- Po prostu z uśmiechem na ustach żyje się prościej. 
- Chyba zapiszę to sobie na karteczce i powieszę na lodówce.
— Agata Przybyłek
Reposted fromnacpanaa nacpanaa
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl