Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 11 2017

iwannatobelovedbyu
6433 3c6b
Reposted fromsummerkiss summerkiss viaagainnagain againnagain
6843 90dd 500

nakedly:

THIS IS LIKE THE CUTEST THING EVER OMFG

October 10 2017

iwannatobelovedbyu

September 25 2017

2053 0dc7 500
Reposted fromciastkodnia ciastkodnia viakaskowata kaskowata
iwannatobelovedbyu
Wszystko, czego chcę to nic więcej
niż usłyszeć jak pukasz do moich drzwi.
— Kodaline - All I Want
Reposted fromblackheartgirl blackheartgirl viacytaty cytaty

September 20 2017

iwannatobelovedbyu
Jak brzmi Twój głos, kiedy mówisz o czymś, co ma dla Ciebie ogromne znaczenie?
Reposted fromparafina parafina viaintimates intimates
1096 4673
Reposted fromsoplica soplica vianiskowo niskowo
0606 cdf3
Reposted frombrumous brumous viaRekrut-K Rekrut-K
iwannatobelovedbyu
Spojrzenie kobiety często mówi to czego nie są w stanie wypowiedzieć jej usta.
Reposted fromjulliett julliett vianiskowo niskowo
7031 3946
Reposted fromRecklessKid RecklessKid vianiskowo niskowo
iwannatobelovedbyu
2204 a16a 500
Reposted fromautumn-feeling autumn-feeling viapomruki pomruki
0429 295c
Reposted fromRecklessKid RecklessKid viadivi divi
iwannatobelovedbyu
Kiedy lecisz samolotem, dostajesz wyraźną instrukcję, żeby w razie potrzeby najpierw założyć maskę sobie, a dopiero potem innym, którzy mogą potrzebować pomocy. To jest jedna z najlepszych życiowych porad. Nie pomożesz nikomu, jeśli samemu nie jesteś w pełni sił.
— Riennahera
Reposted fromdreamadream dreamadream viapomruki pomruki
iwannatobelovedbyu
Przestań dawać ludziom władzę nad Twoim uśmiechem, poczuciem wartości i nastawieniem do życia.
— Mandy Hale
iwannatobelovedbyu
4239 47bd 500
Reposted fromnervure nervure viaslowostwor slowostwor
Mnie o uczuciach trzeba zapewniać, utwierdzać, dowartościowywać. Bo ja wątpię, nie wierzę, uciekam. Taką niepewną osobą jestem.
— (via zyjee-cicho-krwawiac)

September 17 2017

iwannatobelovedbyu
Najlepsze chwile podczas czytania to te, gdy trafiasz na coś - myśl, uczucie, punkt widzenia - o czym myślałeś, że jest wyjątkowe, szczególne tobie i tylko tobie znane. I oto jest, opisane przez kogoś innego, osobę, której nigdy nie poznałeś, być może kogoś, kto od dawna nie żyje. To jest tak, jakby nagle wyłoniła się czyjaś dłoń i pochwyciła twoją.
— Alan Bennett

September 09 2017

iwannatobelovedbyu
3919 54de 500
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viafoodforsoul foodforsoul
iwannatobelovedbyu
8494 00e6 500
iwannatobelovedbyu
4587 27fa 500
Reposted frompiehus piehus viafoodforsoul foodforsoul
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl